Stiftelsen

Syfte

Stiftelsen Blanceflor Boncompagni Ludovisi, född Bildt, har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utbildning genom att till sökande med italienskt eller svenskt medborgarskap dela ut individuella stipendier, företrädesvis till doktorander eller yngre doktorer (doc. eller post.doc. -studier) och vanligen inte äldre än 33 år, för studier utomlands.

Studier och forskning skall ske utom hemlandet i något eller några av följande länder: Italien, Japan, Kanada, Schweiz, Storbritannien (UK), Sverige, Tyskland eller USA.

Beslut

Styrelsen sammanträder en gång per år för bestämmande av stipendieutdelning. Meddelande om vilka som har tilldelats stipendium sker före april månads utgång. Meddelandet sker per e-mail, både till de som har beviljats och de som icke har beviljats. Beviljade stipendiaters namn publiceras efter bekräftelse även på stiftelsens hemsida.

Styrelsen lämnar ingen förklaring vare sig till avslag eller tilldelning av stipendier.

Styrelsen

Styrelsen i Stiftelsen Blanceflor består av fyra ledamöter, professorerna Leif Wastenson, Anders Flodström och Maria Masucci samt släktrepresentanten Lars Bildt, tillika stiftelsens administratör.

The Foundation Blanceflor
Boncompagni Ludovisi, née Bildt

© Copyright Blanceflor